Palvelut

Tuemme asiakkaamme kasvua, kannattavuutta ja kestäviä ratkaisuja

Me autamme asiakkaitamme kehittämään ja käyttöönottamaan prosesseja, jotka yhdessä teknologioiden ja suunniteltujen toimintamallien kanssa maksimoivat arvontuoton. Digitaaliset tuotteemme mahdollistavat toimitusketjujen korkealaatuiset prosessit, ja siten liiketoiminnan suorituskyvyn parantumisen.  

Digitaalisella toimitusketjujen hallinnalla mahdollistetaan projektien lyhyemmät läpimenoajat, parempi kannattavuus, korkeampi laatu, tekijöiden työtyytyväisyys ja  ympäristöystävällisyys. 

CALS integroi toimitusketjun ja mahdollistaa tiedolla johtamisen

Digitaalinen toimitusketjuhallintamallimme perustuu laajojen verkostojen kanssa yhdessä kehitettyyn CALS-alustaan. CALS on selainpohjainen  tilaus-toimitusketjun ja materiaalienhallintajärjestelmä, jolla hallitaan materiaaliportfolio, suunnitellaan käytettävät materiaalit, toteutetaan materiaalien ohjaus ja logistiikka sekä rikastetaan osaluetteloa mahdollistamaan  jatkuva parantaminen ja tehokas elinkaaren hallinta.  

Lue lisää Calsista täältä.

Tilaus-toimitusketjujen operointipalvelut

Carinafour toimittaa laaja-alaisesti tilaus-toimitusketjujen operointipalveluja projektiteollisuuteen.  

Carinafourin toimintamalli perustuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden ja verkostotoimijoiden kanssa. Tavoitteena on asiakkaan jatkuva suorituskyvyn parantaminen edistyneiden ohjaamismenetelmien ja digitaalisuuden mahdollistamana. 

 

Palveluportfolioon kuuluu

 • Työnsuunnittelu 
 • Materiaalien suunnittelu 
 • Toimitusketjunhallinta palveluna 
 • Logistiikkapalvelut 
 • Tilaus-toimitusketjujen data palveluna 
 • Toimitusketjujen analytiikkapalvelut  

Kehittämispalvelut

Carinafour tukee yrityksen kasvua ja parantaa suorituskykyä. Merkittäviin parannuksiin tähtäävät projektit edellyttävät monitasoisia muutoksia liiketoimintamalleissa, rakenteissa, prosesseissa, järjestelmissä ja osaamisessa. Meiltä löytyy kokeneita liiketoiminnan, palvelumuotoilun ja strategisen suunnittelun, digitaalisen tilaus-toimitusketjun, logistiikka– ja tuotantoprosessien sekä muutoksenhallinnan ja projektijohtamisen erikoisosaajia. Haluamme työskennellä asiakkaan kanssa koko ketterän kehittämisprojektin ajan ja varmistaa, että ratkaisut otetaan käyttöön. 

Kehittämispalvelutuotteitamme ovat

 • Kohdistettu kehittämisen aloitus vastaamaan todellista asiakastarvetta  
 • Strateginen kehittämissuunnitelma ja kehittämisen projektointi 
 • Digitaalisten toimitusketjujen muotoilu 
 • Työnsuunnitteluprosessien toteuttaminen 
 • Palvelumuotoilu 
 • Datan ja analytiikan hyödyntäminen 
 • Muutoksen johtaminen 
 • Osaamisen arvontuoton maksimointi  
 • Teollisen tuotantojärjestelmän koulutukset