19.04.2017

Business Camp Turku – Yrityksen kilpailukyvyn johtaminen

Carinafourin hallituksen puheenjohtaja Ari Viitanen puhui Business Camp tapahtumassa Logomossa 4.4. järjestetyssä ’Yrityksen kilpailukyvyn johtaminen’-workshopissa yritysten selviytymisen perusedellytyksistä. Workshopissa keskeisiksi asioiksi kilpailukyvyn johtamisessa nousivat asiakasarvon tuotto, yrityksen kokonaistehokkuus sekä osaamisen tuottavuus.

Kilpailukyvyn kehityksen esteenä Viitanen mainitsee muun muassa sen, että arvon ostamista, eikä siihen liittyvää potentiaalia ymmärretä vielä riittävästi. Myös kyvyttömyys uusiutua ja ”näin on aina tehty” tyyppiset asenteet estävät eri teollisuuden alojen kilpailukyvyn kehittymistä. Viitanen mainitsee myös yritysten raskaat toimittamiseen keskittyvät rakenteet ja päätöksenteon hitauden, jotka osaltaan hidastavat uusien arvoa tuottavien rakenteiden käyttöönottoa. Hän painottaa myös, että yleistää ei saa liikaa, koska esimerkiksi suomalaisessa meriteollisuudessa ajetaan parhaillaan merkittävää maailmanluokan uusiutumista. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat Meyerin merkittävät kapasiteetti- ja tuottavuusinvestoinnit, sekä järjestelmätoimittajien ’digitaalistrategiat’ kuten autonominen meriliikenne.

Viitanen määritteli asiakasarvon koostuvan useista eri elementeistä; esimerkiksi taloudellisesta arvosta, ympäristöarvosta ja sosiaalisesta arvosta. Arvon mittaaminen yksiselitteisesti ja ainoastaan rahassa ei ole aina helppoa, varsinkaan kun loppuasiakkaana on kuluttaja tai yhteisö. Uutta arvoa luotaessa asiakas ja asiakkaan problematiikka ovat keskiössä. On ymmärrettävä asiakkaan ongelmat, joihin haetaan ratkaisuvaihtoehtoja omia tuotteita ja palveluja hyödyntäen. Luottamuksellinen yhteistyö asiakkaan kanssa on avain arvontuotossa ja on myös tärkeää kehittää yhteisiä keinoja, joilla käytännön arvontuotto todetaan.

– Digitaalisten työkalujen ja uusien toimintatapojen avulla on mahdollista saada lisää läpinäkyvyyttä arvontuottoon, joka osaltaan mahdollistaa pullonkaulojen tunnistamisen ja siten kehittämisen, tähdentää Viitanen.

Viitasen mukaan ei ole riittävää ymmärtää päällisin puolin asiakkaan liiketoimintaa, vaan on tärkeä ymmärtää asiakkaan ja koko liittyvän ekosysteemin arvovirrat, kyvykkyydet ja intressit.

Uusimmat blogikirjoitukset