rakennusala digitaalisuus

28.10.2019

C4 Blog: Kriiseistä on tullut digitaalisia

Ennen digitaalisuuden aikakautta työn keskeytykset ja viivästykset johtuivat pääosin ihmisistä, työnteon prosesseista ja ihmisten käyttämistä koneista. Nykypäivänä tuotantokaluston tulipaloa todennäköisempää on digitaalisten järjestelmien kaatuminen ja tietojen häviäminen. Tietojen häviäminen voi tarkoittaa myös vuosien työn häviämistä. Nykyään myös yksi suurimmista työn edellytyksistä on digituotteiden – ja palveluiden toimivuus. Kriiseistä on tullut digitaalisia.

Lähes jokaisella yrityksellä ja kiinteistöllä on olemassa jonkinlainen suunnitelma tai harjoitus tulipalon sattuessa. Harjoituksessa uhat ja riskit, niiden ehkäisy, minimointi ja irtaimiston suojelu käydään läpi ja palon sattuessa henkilöstö tietää miten toimia. Mutta tietävätkö he mitä tehdä, jos tulipalon sijaan toiminnanohjausjärjestelmä kaatuu tai serveri lakkaa toimimasta? Toimimattomuus voi tulipalon lailla aiheuttavaa mittavaa ja pysyvää vahinkoa, jos ei ole suunnitelmaa tapaturman varalle.

Nykyajan uudenlaiset riskit liiketoiminnassa voivat liittyä esimerkiksi erilaisten digitaalisten järjestelmien tai digitaalisen kommunikoinnin toimintakatkoihin tai muihin käyttöön liittyviin ongelmiin. Saman alustan linkittäytyessä useisiin järjestelmiin, riskien määrä kasvaa potenssissa. Jotta voidaan varmistaa, että digitaalisten prosessien skaalautuminen on kestävällä pohjalla, muun muassa järjestelmien arkkitehtuurien tulee olla kunnossa ja hyvin suunniteltuja. Lisäksi on välttämätöntä olla toimintasuunnitelma teknisten ongelmatilanteiden varalle, mikä varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden.

Myös asiakasriskien hallinta on muuttunut. Uusi elementti asiakasriskien hallinnassa on, miten tietojärjestelmät palveluntuottajalla toimivat. Carinafourin yksi strategisista avaintekijöistä on se, että se luo IT-ympäristön, johon asiakas voi luottaa. Merkittävimmät riskit jotka tietojärjestelmiin yleensä kohdistuvat, ovat seuraavan tyyppisiä: Onko järjestelmä luotu hallitsemaan potenssissa kasvavan datan määrää, pystytäänkö kaikissa olosuhteissa takaamaan tietoturva, voidaanko luottaa järjestelmän antamien tietojen oikeellisuuteen ja miten hallitaan mahdollisia keskeytymisiä? Näitä kaikkia riskejä Carinafour auditoi säännöllisesti myös ulkopuolisten ammattilaisten toimesta. Carinafourin digitaaliriskienhallinnan yhteistyökumppanina toimii muun muassa Cinia Oy, jonka 2019 kesällä suorittama auditiointi ulottui aina Carinafourin digitaalisten palvelujen lähdekoodin tasolle asti. Tämä kyseinen auditiointi keskittyi tutkimaan Carinafourin omaa ”CALS”-alustaa. CALS on digitaalinen ja paikkariippumaton projektiteollisuuden materiaalienhallinta-alusta, jonka voi integroida joustavasti muihin tietojärjestelmiin. CALS sisältää digitaalisen toimitusketjun hallinnan, joka mahdollistaa materiaalikohtaannon työpisteessä. Vain kattavalla ja kokonaisvaltaisella auditoinnilla voidaan saada esille toiminnan ja tietoturvan kannalta kriittiset osatekijät ja mahdolliset riskit, jotta niihin voidaan proaktiivisesti reagoida.

Jatkuvat uudet digitaaliset innovaatiot ovat yrityksille toki houkuttelevia investointikohteita – mutta on muistettava pitää myös olemassa olevien tuotteiden perusasiat timanttisessa kunnossa. Niistä päällimmäisenä on aina huolehdittava toimintavarmuudesta ja tietoturvasta. Ethän hylkää vanhaa koiraakaan uuden pennun tieltä?

Kun järjestelmät pysyvät hallitusti toiminnassa ja tietoturvallisuus on korkeimmalla mahdollisella tasolla, on yritys ja sen toimintaympäristö turvattu ja taattu. Säännölliset auditioinnit pitävät osaltaan huolen siitä, ettei turvallisuuden ja toiminnan taso pääse laskemaan uusien tietoturva- ja keskeytymisriskien yllättäessä. Carinafour ei halua nostaa asiakkaiden riskitasoa vaan päinvastoin –  luoda turvaa ja hallittavuutta.

Uusimmat blogikirjoitukset