20.12.2017

Carinafour yhteistyössä Turun AMK:n kanssa reseptievoluution parissa

Carinafour osallistui syksyn aikana Turun AMK:n Projektipajaan, jossa monialaiset opiskelijat työstivät kahdessa eri ryhmässä Carinafourin antamaa toimeksiantoa.

Carinafourin toimeksianto oppilaille oli reseptievoluution kehitys, mikä liittyy suoraan yrityksen kehitteillä olevaan digitaaliseen palvelualustaan, C4 smart operations -palveluun. C4 smart operations -palvelu tulee mahdollistamaan tulevaisuudessa asennus- huolto-, ja tuotantoprosessien toteuttamisen aika-, resurssi- ja paikkariippumattomasti. Esimerkiksi asentajan sijaan tulevaisuudessa tullaan lähettämään asiakkaalle asennettavat osat sekä digitaalinen asennusresepti, joka kertoo mm. asennuksessa tarvittavat resurssit, kyvykkyydet, tarvittavan ajan, materiaalit ja laatuvaatimukset.

C4 smart operations -palvelun alustan yksi tutkimusongelmista on, miltä resepti fyysisesti näyttää. Carinafourin antama toimeksianto opiskelijaryhmille sisälsi tehtävän tehdä reseptejä arkisista asioista, kuten kahvin keitto, renkaan vaihto, kännykän lataus tai mistä tahansa vastaavasta helposta ja yksinkertaisesta toimenpiteestä.

Carinafour piti aloitustapaamisen opiskelijaryhmien kanssa syyskuun alussa, jossa käytiin yhdessä läpi tämä toimeksiantoa sekä sovittiin yleisistä toimintaperiaatteista. Tämän jälkeen opiskelijaryhmät työskentelivät itsenäisesti syksyn ajan reseptievoluution parissa, Carinafourin ollessa kuitenkin koko ajan taustalla tarvittaessa etätukena. Lisäksi Carinafour järjesti ryhmien kanssa workshopeja, joiden yhteydessä pohdittiin ja kehitettiin ryhmien kanssa yhdessä reseptejä eteenpäin.

Opiskelijaryhmät palauttivat valmiit reseptinsä joulukuun aikana, sekä lisäksi toisen ryhmän kanssa Carinafour kävi paikan päällä keskustelemassa heidän reseptistään, ideoistaan ja ajatuksista matkan varrelta. Opiskelijoille toimeksianto ja projektityöskentely antoivat hyvät valmiudet päästä mukaan kehittämään yhdessä Carinafourin kanssa tulevaisuuden digitaalista palvelualustaa, jota voidaan hyödyntää teollisuuden tuotanto- ja valmistusprosessien operoinnissa ja kehittämisessä. Carinafourille Projektipaja ja yhteistyö opiskelijoiden kanssa antoivat uusia, tuoreita näkökulmia yrityksemme kehittämishaasteisiin.

Uusimmat blogikirjoitukset