27.11.2019

CX & EX Nordics

Carinafourin Head of People Operations Maarit Lappalainen oli puhumassa CX & EX (Customer Experience & Employee Experience) Nordics-konferenssissa Tukholmassa. Maarit vastaa Carinafourilla sekä asiakas- että työntekijäkokemuksesta. Hän pyrkii kehittämään yrityskulttuuria luomalla uusia tapoja työskennellä ja ajatella. Yksi esimerkki Maaritin tuomista malleista on kuukausittaiset Kehittämöt, joissa yrityksen työntekijät kertovat kollegoilleen omasta työstään, jakavat osaamistaan ja kehittävät samalla yrityksen prosesseja.

Maarit puhui tapahtumassa ihmisen ajattelun ja osaamisen kehittämisen merkityksestä, todellisten muutokseen liittyvien turhautumisten ymmärtämisestä ja niiden mukauttamisesta henkilökohtaiseen kehitykseen. Puheenaiheena oli myös Carinafourin omat digityökalut ja niihin integroidut prosessit, jotka ohjaavat työntekoa alati digitaalisempaan suuntaan.

Maarit oli tapahtumaan tyytyväinen: “…Innostavia kertomuksia siitä, miten työntekijäkokemus heijastuu asiakaskokemuksena. Oli kannustavaa nähdä ja kokea, miten business kehittyy ihmisten, innostuksen ja inspiraation kautta. B2ME toimii sekä asiakas- että työntekijäsuhteessa”.

Uusimmat blogikirjoitukset