08.02.2016

Kaizenin avulla tänään ollaan parempia kuin eilen

Viime viikolla kahdeksan Carinafourin Core-tiimiläistä osallistui jatkuvan parantamisen Kaizen-koulutukseen, jossa käytiin läpi prosessien jatkuvan parantamisen periaatteita. Prosessikehitys Carinafourissa tapahtuu yrityksen jokaisella tasolla.
─ Isommat prosessikehitysmuutokset, jotka vaativat konseptipäätöksiä, tehdään Carinafourin prosessikehitystiimin sekä asiakkaan keskeisten henkilöiden kanssa yhteistyössä. Konseptipäätösten kautta valittuja prosesseja kehitetään eteenpäin portaittain siten, että lopulta jokainen prosessin sisällä toimiva työntekijä kehittää sen pieniä osa-alueita eteenpäin, selventää koulutuksen pitänyt Sami Haaja.
Linjalla toimivat työntekijät osallistuvat prosessien jatkuvaan kehittämiseen tuomalla esiin huomaamiansa epäkohtia ja tekemällä parannuksia liittyen hukan vähentämiseen tuotannossa sekä prosessien tehostamiseen. Jos jo lattiatasolla pystytään tunnistamaan ongelmia ja tekemään päätöksiä helposti toteutettavista prosessien muutoksista, niiden käyttöönotto nopeutuu. Jatkuvan parantamisen Kaizen vaatii myös toimivan prosessin taustalleen, jotta työntekijät olisivat motivoituneita työssään ja kokisivat, että heidän tekemiään parannusehdotuksia on kuunneltu. Carinafourilla kaikki tunnistetut ongelmat ja parannusehdotukset tilastoidaan ja ne käydään läpi päivittäisjohtamispalavereissa.
Carinafourin core-tiimi jalkauttaa jatkuvan parantamisen asiantuntijuuttaan Carinafourin eri asiakaskohteisiin prosessin muille työntekijöille. Carinafourin skaalautuvien henkilöstöresurssien avulla varmistetaan osaamisen skaalautuvuus asiakaskohteissa. Asiakaskohteissa Kaizen osaaminen näkyy esimerkiksi tehtaan siisteyden ja työn laadun kohentumisena sekä pidemmällä aikavälillä asiakasyrityksen tuloksessa tuottavuuden parantumisen seurauksena.
─ Carinafourin periaatteeseen kuuluu aina olla tänään parempia kuin eilen, ja tämä ei olisi mahdollista ilman toimivaa Kaizenia, kiteyttää Haaja.

Uusimmat blogikirjoitukset