31.08.2018

Meriteollisuuden kumppanuushanke pienentämään ympäristökuormitusta

Kaarinalainen kasvuyritys Carinafour toimii merkittävässä roolissa osana kansainvälistä konsortiota, joka tähtää merikuljetusten tehostamiseen ja ympäristöystävällisempään kauppalaivaliikenteeseen. Carinafour on vuonna 2012 perustettu modernien tuotanto- ja logistiikkajärjestelmien kehittämiseen ja operointiin keskittyvä asiantuntijayritys.

”Olemme ylpeitä päästessämme tekemään historiaa alan johtavien asiantuntijoiden kanssa ja uskomme vahvasti myös oman yrityksen kasvuun sekä paikallisesti että kansainvälisillä markkinoilla konsortion tavoitteen toteutuessa”, kertoo Carinafourin hallituksen puheenjohtaja Ari Viitanen.

Konsortiota johtaa Zaitoun Green Shipping Ltd, ja konsortioon kuuluvat Carinafourin ja Zaitoun Green Shipping Ltdn lisäksi Wärtsilä, MacGregor, Winterthur Gas & Diesel (WinGD), Mitsubishi Heavy Industries & Equipment (MHIMME) ja Gaztransport & Technigaz (GTT). Konsortion jäsenet tuovat mukanaan eri teknologiaosaamisia, joita yhdistelemällä voidaan rakentaa aivan uudenlaisia ratkaisuja kauppalaivaliikenteeseen ja minimoida ympäristön kuormitus.

“Käyttöönotettavien uusien teknologioiden määrän kasvaessa on tärkeää varmistaa, että teknologiainvestoinnit muuttuvat asiakasarvoksi ja että sijoitetun pääoman tuotto pysyy odotetulla tasolla. Carinafourin liiketoiminnan ydin on yhdistää teknologiat, prosessit ja ihmiset, jolloin investointien arvontuotto voidaan maksimoida”, kertoo Viitanen. ”Konsortioon mukaan pääseminen on selkeä merkki siitä, että yrityksessämme on tämän alan huippuosaamista ja liiketoimintastrategiamme on fiksu ja tulevaisuuslähtöinen.”

Uusimmat blogikirjoitukset