03.04.2016

Tehokasta päivittäisjohtamista meriteollisuudessa

Carinafourin päivittäisjohtamisjärjestelmä C4 Floor Management on kehitetty meriteollisuuden asiakasvaatimuksiin sopivaksi. C4 Floor Management on yksi osakokonaisuus C4 Production Systemiä ja Kaizenin periaatteiden mukaisesti myös jatkuvan kehityksen kohteena yrityksessämme.  Carinafourin päivittäisjohtamisjärjestelmän avulla voidaan varmistaa jatkuva kehittäminen tuotannossa sekä tuotannon kokoaikainen hallittavuus.

C4 Floor Management päivittäisjohtamisjärjestelmä mahdollistaa tuotantoprosessien aikatehokkaan johtamisen, vapauttaen työnjohdon aikaa toiminnan kehittämiseen ja ihmisten johtamiseen. Carinafourin päivittäisjohtamisjärjestelmä on olennainen osa tuotantoaikataulujen ja työturvallisuuden suunnittelua, kommunikointia ja hallintaa. C4 Floor Managementia käyttäen päivittäisjohtaminen hoituu nopeasti ja laadukkaasti. Päivittäisjohtamispalavereissa käydään läpi tuotantoprosessille tärkeiden ihmisten kanssa tuotannon tulevat aktiviteetit, kerätään Kaizenin mukaisesti tuotannossa havaittuja ongelmia, selvitetään niiden juurisyyt ja tehdään korjaavat toimenpiteet, joiden onnistumista valvotaan.

Carinafourin päivittäisjohtamisjärjestelmän avulla voidaan arvioida myös sovittujen menetelmien kuten Kaizenin ja 5S:n tehokasta toteuttamista tuotannossa. Yhdistettynä C4 Signal Systemiin, voidaan myös seurata resurssien kysynnän ja tarjonnan tasapainoa sekä työprosessien vaihtelua tuotannossa. Yhdessä C4 Floor Management ja C4 Signal System mahdollistavat tuottavuuden, virtaustehokkuuden ja laadun paranemisen valmistavassa meriteollisuudessa.

C4 Floor Management on käytössä kaikissa Carinafourin omissa tuotanto- ja logistiikkaprosesseissa. Samaa päivittäisjohtamisen perusmallia on räätälöity yhdessä asiakkaamme Shipbuilding Completionin kanssa vastaamaan meriteollisuuden kokonaistoimittajan vaatimuksia. Kyseistä laivaympäristöön kehitettyä päivittäisjohtamismallia on pilotoitu tämän kevään aikana Shipbuilding Completionin kokonaistoimitusprojektissa. Onnistuneen pilotoinnin ja Meyer Turun positiivisen asiakaspalautteen seurauksena päivittäisjohtamisjärjestelmä on päätetty ottaa laajamittaiseen käyttöön Shipbuilding Completionin projektitoimituksissa.

Shipbuilding Completion Oy on risteilijöiden ja matkustajalauttojen yleisien alueiden sisustuksiin erikoistunut kokonaistoimittaja. Shipbuilding Completion Oy on Meyer Turun tytäryhtiö.

Uusimmat blogikirjoitukset