31.01.2016

Tulevaisuus tehdään asiakkaan kanssa yhdessä

Carinafourin hallituksen puheenjohtaja Ari Viitanen puhui TSE for the Future-tapahtumassa Turun Kauppakorkeakoululla 20.1.2016 Suomen meriteollisuuden tulevaisuudesta ja Carinafourin roolista toimintaympäristönsä kehittäjänä. Keskustelun ydinviestinä olivat yhteistyön tärkeys tulevaisuuden tekemisessä verkoston eri toimijoiden kanssa ja meriteollisuuden toimijoiden painopisteen muuttuminen matalimman kulun tavoittelusta asiakasarvon luontiin.

Viitasen mukaan projektimaisesti organisoitu meriteollisuus voisi hyötyä muun valmistavan teollisuuden käyttämistä yksittäisvirtaavista tuotantoprosesseista niissä valmistusvaiheissa, joissa toistuvuutta esiintyy.  Carinafour tähtää toiminnassaan kehittämään kyvykkäämpiä ja skaalautuvampia prosesseja yhdessä asiakkaidensa kanssa, jotka mahdollistavat tuottavuuden ja virtaustehokkuuden kasvun asiakaskohteissa.

─ Me istutaan asiakkaan kanssa ja mietitään niiden tulevaisuutta ja sitoudutaan siihen, että se tuottavuusloikka sitten tulee, Viitanen selventää tilaisuudessa.

Tuottavuusloikka vaatii tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, jonka mahdollistaa prosessien jatkuvan kehityksen lisäksi olemassa olevien rakenteiden muokkaaminen yhdessä asiakkaan kanssa uusiin toimintatapoihin sopiviksi.

Uusimmat blogikirjoitukset