materiaalihallinta ohjelma

18.03.2016

Yksittäisvirtaava logistiikka ja kokoonpano tukevat toisiaan

Carinafourin asiakaskohteessa Piikkio Worksin hyttitehtaalla myös sisäinen logistiikka on kokenut murroksen kokoonpanon virtautuksen seurauksena. Hyttitehtaan sisäistä logistiikkaa on talven aikana uudistettu yhteensopivammaksi yksittäisvirtaavan kokoonpanon kanssa, jolloin sekä logistiikan, että kokoonpanon prosessit tehostuvat. Uudistuksen myötä materiaalit kerätään juniin, joiden vaunujen materiaalimäärät on synkronoitu kokoonpanon tahdin kanssa. Jokaisen junalla liikuttavan keräilyvaunun kerättävän materiaalin määrä ja toimitusaika ovat tiedossa. Tämä auttaa logistiikkaa siinä, että tiedetään jatkuvasti mitä kokoonpano tarvitsee ja milloin. Samalla kokoonpanon ja logistiikan välillä oleva turha liike vähenee, kun materiaalia saadaan siirrettyä juuri oikeaan tarpeeseen kerralla kokoonpanotahdin mukaan.

Uudistuksen myötä keräiltävien materiaalien määrää ollaan lisätty, jolloin ennen trukilla suoraan kokoonpanohalliin toimitettavat materiaalit on siirretty varastoon logistiikan kerättäväksi. Tätä kautta juuri oikea määrä materiaaleja tuodaan junilla kokoonpanoon oikeaan aikaan. Junien käytön myötä trukkiliikenne on vähentynyt huomattavasti kokoonpanohallin sisällä.

Yksittäisvirtaavan logistiikan tukena käytetään myös C4 Signal Systemiä. C4 Signal Systemin avulla keräilijät tietävät mitä keräillään ja missä järjestyksessä, sekä samalla koko ympäristö pystyy näkemään tarkasti mitä keräillään, kuinka paljon ja mihin työpisteeseen tiettyjä materiaaleja on menossa. Analysoimalla C4 Signal Systemin logistiikkadataa pystytään tasapainottamaan ja mittaamaan keräilyn tehokkuutta. Junien käyttämisellä C4 Signal Systemin tukemana pystytään varmistamaan päiväkohtaisesti, että oikeat materiaalit ja määrät ovat kokoonpanossa työntekijöiden käytössä, jolloin myöskään kokoonpanon työntekijöiden ei tarvitse huolehtia tavaran loppumisesta kesken tahdin. Myöskään materiaalipuskureita tai ad-hoc materiaalitilauksia ei enää juurikaan tarvita logistiikan uudistamisen seurauksena.

Hyttitehtaan sisäinen logistiikka ja sitä tukeva C4 Signal System on kytketty Carinafourin päivittäisjohtamisjärjestelmään (C4 floor management), jonka avulla voidaan varmistaa laatu, prosessien jatkuva kehitys, tiedonjaon sujuvuus ja siisteys asiakaskohteessa. Uudistettu logistiikkamalli palvelee myös 5S:n toimeenpanoa kokoonpanossa, esimerkkinä kokoonpanolinjan siisteyden lisääntyminen, kun ylimääräistä pakkausmateriaalia ei ole enää linjastolla.

─Tarkoituksena on, että asiakkaamme Piikkio Works voi kytkeä omia materiaalitoimittajiaan samaan synkronoituun yksittäisvirtaukseen, lisää Haaja.

Materiaalitoimitusten läpinäkyvyyden lisäämisen avulla mahdollistettaisiin reagointikyky nopeisiin muutoksiin, jolloin esimerkiksi suunnittelumuutosten tapahtuessa vältettäisiin väärien materiaalien vastaanottamista ja varastointia. Läpinäkyvyyden lisäämisellä on myös tarkoitus saada verkostosta tulevien materiaalien riittävyys mahdollisimman pitkälle läpinäkyväksi, jolloin Piikkiön hyttikokoonpanossa pystyttäisiin ennakoimaan tilanteet, joissa toimittajalla on riski myöhästyä materiaalitoimituksessa. Materiaalitoimittajien synkronointi yksittäisvirtaukseen tehostaisi meriteollisuusekosysteemin toimintaa arvoketjun eri osissa.

Piikkio Works Oy valmistaa räätälöityjä hyttimoduuleja ja kokonaisten matkustamoalueiden kokonaistoimituksia​​risteily- ja matkustaja-aluksille. Carinafour on toimittanut tuotannon kehitys ja – operointipalveluja Piikkio Worksille vuodesta 2013.

Uusimmat blogikirjoitukset